Idrotten är viktig för samhället

Många kanske tänker att idrott bara är ett sätt för de med mycket energi att få ut den, eller att den till och med är onödig. Men idrotten gör enormt mycket positivt för samhället. Här kommer därför lite om hur sport och idrott kan påverka vårt samhälle till det positiva.

Sociala sammanhang

Ett stort problem i samhället idag är utanförskap. Människor känner inte att de har en plats, vilket i sin tur leder till saker som segregation och kriminalitet. Men med idrotten kan man få möjlighet att hitta ett socialt sammanhang, ett lag och en plats där man hör hemma.

Det kan också vara ett sätt att föra olika grupper i samhället närmare varandra. På planen är för det mesta alla lika och det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller hur mycket pengar man har.

Folkhälsan

Idrott i alla dess former gör också fantastiska underverk för folkhälsan. I ett samhälle där allt fler har stillasittande jobb är det viktigt att det finns ett sätt för människor att röra på sig regelbundet. Att bygga in dessa vanor tidigt genom en idrott kan bidra till att man håller sig aktiv genom hela livet.